Internet Archive BookReader

Panj Ganj by Shaykh Yaqoub Sarfi - Manuscript